PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ:

Müşteri ile yapılan sözleşme sonucu,

  1. Görsellerinin sunulması,
  2. Projelerin hazırlanması,
  3. Teknik şartnamelerinin oluşturulması,
  4. İş takviminin planlanması,
  5. Projeye uygunluğunun takip edilmesi,
  6. İşin tamamlanması.

1 – GÖRSELLERİN SUNULMASI
Kesif sonrası tasarımlar hazırlanıp görseller müşterilere sunulur.

2 – PROJELERİN HAZIRLANMASI
Müşteri onayı sonrası yerleşim planlarına göre elektrik, mekanik ve imalat projeleri hazırlanır.

3 – TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN OLUŞTURULMASI
Metrajların çıkarılmasını mütakip, malzeme listeleri hazırlanır ve dekorasyon maliyetlerinin belirlenmesi için teknik şartnameler oluşturulur.

4 – İŞ TAKVİMİNİN PLANLANMASI
Yapılacak işlerin takviminin planlanıp taşeronların uygulamaları takip edilir.

5 – PROJEYE UYGUNLUGUN TAKİP EDİLMESİ
Gerek imalat aşamasında gerekse uygulama alanında proje ve teknik şartnamelere uygunluk takip edilir.

6 – İŞİN TAMAMLANMASI
Montaj ve de montajların takibi ve işin sonlandırılması ile müşteriye iş teslim edilir.